Elektroskútry   ABsport
Novinky O firmě Nabídka Reference Kontakt

 

NABÍDKA SLUŽEB

 

  Práce ve výškách   Lesní fréza a traktor Valtra   Údržba ochranných pásem  
  - rizikové kácení a ořezy stromů pomocí horolezecké techniky, kácení stromů od vrchu, a to i na nepřístupných místech a na místech, která jsou prostorově omezená (budovy, zahrádky, chatky, pomníky, silnice, EV)   - mulčování lesních pozemků, zbytků po těžbě náletových dřevin   - podél elektrovodů, vodních toků, žel. tratí, silnic  
             
  Odborné řezy   Odstraňování havarijních stromů   Dále také  
  - ošetření dřevin rostoucích mimo les. Inventarizace stávajících dřevin. Projekty, výsadby a údržba zeleně   - ohrožujicích el. vedení, budovy, osoby, komunikace atd. (při větrných kalamitách, povodních)   - sekání a mulčování zahrad
- štěpkování dřevní hmoty až do 15 cm (štěpku lze použít jako mulčovací kůru nebo na topení)
- frézování pařezů
 
     
  Po převzetí pracoviště naší firmou si sami zjistíme majitele pozemků a práce s nimi projednáme. Taktéž si projednáme na příslušných úřadech (Lesy ČR, OÚ, MÚ, ŽP, případně MŽP) všechna případná povolení a vyjádření v případě prací v biokoridorech, přírodních parcích, chráněných územích i v obcích. Zajistíme též zpracování a likvidaci vytěžené dřevní hmoty dle požadavku a po domluvě s majitelem.